Μανώλης Σφακιανάκης

 • Ιδρυτής του “The Crime Lab
 • Πρώην Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας
 • Ιδρυτής του CSI Institute
 • Ιδρυτής της G.R.I.S.S.
 • Ιδρυτής της GDPR Greece
 • Eιδικός Ερευνητής – Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων

Σοφία Βασιλειάδου

 • Εγκληματολόγος / Eπικεφαλής  του Τhe Crime Lab / Head

Αναστασία Κατσιμπέλη

 • Εγκληματολόγος / Forensic Scientist /
  Assistant Head

Αλέξανδρος Ιορδάνου

 • Chief Operating Manager

Αιλά Καρά

 • Νομικός Σύμβουλος / Legal Advisor