Η Δικαστική- Ψυχολογική Πραγματογνωμοσύνη άφορά την παροχή επιστημονικών γνώσεων στο δικαστήριο σχετικά με θέματά ψυχικής υγείας.

Σχετίζεται κυρίως με την αξιολόγηση της προσωπικότητάς και της ψυχοπαθολογίας του ατόμου για το καθορισμό της ύπαρξής ή μη
ψυχολογικών διαταραχών .

Το πλέον καθιερωμένο εργαλείο διάγνωσης της ψυχοπαθολογίας για δικαστικά και νομικά ζητήματα παγκοσμίως είναι το Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα), γνωστό ως MMPI Test.

Δικαστικές υπηρεσίες Ποινικού Δικαίου

 •  Ψυχομετρική Αξιολόγηση Προσωπικότητας .
 •  Υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης .
 •  Διερεύνηση υποθέσεων οικογενειακής βίας και κακοποίησης .
 •  Διαταραχή μετατραυματικού στρές (PTSD) ,παιδιών, εφήβων και
  ενηλίκων .
 •  Κλινική αξιολόγηση για Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές .
 •  Προφίλ δραστών (offender profiling)

Δικαστικές υπηρεσίες οικογενειακού Δικαίου

 •  Διερεύνηση καταλληλότητας γονέα για ανάθεση επιμέλειας μετά από διαζύγιο και καθορισμός της κατάλληλης μορφής επικοινωνίας μεταξύ του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και του ανηλίκου .
 •  Απεικόνιση ψυχικής κατάστασης ανηλίκου.
 •  Εκτίμηση και προετοιμασία ανηλίκου μάρτυρα για κατάθεση σε
  δικαστήριο.
 •  Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου