Ρούσσης Γιάννης

Διερεύνηση συνθηκών Τροχαίων ατυχημάτων

Είναι κάτοχος Πτυχίου «Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών»