Η δικαστική γραφολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει τον τρόπο δημιουργίας ενός εγγράφου, από το χαρτί, το μελάνι, το είδος του εκτυπωτή, μέχρι την γραφή και την υπογραφή.

Ο δικαστικός γραφολόγος καλείται, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές, να διερευνήσει και να διαπιστώσει την γνησιότητα ή την πλαστότητα ενός εγγράφου.

Το THE CRIME LAB συνεργάζεται με Εξειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους εξεταστές γραφής και εγγράφων και κάθε υπόθεση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ENFSI – ENFHEX) με πλήρη εφαρμογή εργαστηριακών ελέγχων όπου αυτό είναι εφικτό