Παντελής Ταμπακόπουλος

Digital Forensics

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Infosec)

Ανδρέας Κολούας

Digital Forensics

Δικαστικός Πραγματογνώμονας Ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων