Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «The crime lab» που διαθέτει τον παρόντα ιστότοπο https://www.thecrimelab.gr/ (εφεξής «η Εταιρεία»), στοχεύει να ενημερώσει με τους εξής Όρους όλους εσάς, ως επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες, για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω αυτού.

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη διερεύνηση εγκληματικών συμπεριφορών για την απονομή της Δικαιοσύνης μέσω ενός Εργαστηρίου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των εξειδικευμένων συνεργατών μας ανά τομέα. Μεταξύ των υπηρεσιών μας ως αναλυτικά περιγράφονται στον ιστότοπό μας είναι και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλών ψυχικής υγείας από εξειδικευμένους ψυχολόγους και συμβούλους μας. Έτσι μέσω του ιστοτόπου μας σας παρέχουμε τη δυνατότητα αφού ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας να επιλέξετε την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, με προγραμματισμό

Οι κάτωθι Όροι, απολύτως συμβατοί με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και διέπουν τη σχέση μας ως διαμορφώνεται στο πλαίσιο υποβολής ενδιαφέροντος μέσω του ιστοτόπου μας για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μας.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, ως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την περιήγησή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε πολύ όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες Όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για αυτό σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτούς συχνά για τυχόν μεταβολές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όλοι οι χρήστες ως απλοί επισκέπτες του ιστοτόπου διατηρούν καταρχήν τη δυνατότητα εγγραφής στο

Τρόποι παραγγελίας και πληρωμής

Όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, υπό τον όρο ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανά (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλ. εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει την ακύρωση τυχόν παραγγελιών σε περίπτωση που αυτές πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα (βλ. και Πολιτική Επιστροφών). Σχετικά με την Πολιτική της Εταιρείας μας, ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ανηλίκους, μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Απορρήτου.

Η παραγγελία σας μέσω του ιστοτόπου αποτελεί μία πρόταση για την αγορά των προϊόντων/ υπηρεσιών που αναφέρονται στην παραγγελία που πραγματοποιείτε. Πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, λαμβάνετε γνώση των Όρων που αναφέρονται στο Παρόν και αφορούν τη μεταξύ μας σύμβαση- συνεργασία. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται μέσω σχετικού πεδίου ελέγχου (checkbox) με την ένδειξη «Έχω διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου» το οποίο πρέπει να επιλέξετε υποχρεωτικά προκειμένου να υποβάλετε την παραγγελία. Με την επιλογή του checkbox δηλώνετε ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση των παρόντων όρων.

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή από εμάς, με την αποστολή από εμάς και λήψη από πλευράς σας σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος με την περιγραφή και επιβεβαίωση της παραγγελίας. Στο σημείο αυτό, συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση. Μετά την παραλαβή του επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος οφείλετε να ελέγξετε και να μας ενημερώσετε άμεσα εγγράφως σε περίπτωση που εντοπίσατε οιοδήποτε λάθος στα στοιχεία σας ή στα στοιχεία της παραγγελίας σας/ συνεδρίας που επιλέξατε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην αποδεχθούμε την παραγγελία σας, όπως: α) η περίπτωση που ορισμένο προϊόν/ υπηρεσία που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας δεν είναι πλέον διαθέσιμο, β) η περίπτωση που δεν λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας ή γ) εάν ισχύουν περιορισμοί για ορισμένο προϊόν/ υπηρεσία πχ χρονικοί. Επίσης, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί την παραγγελία, εάν γνωρίζει ότι η παραγγελία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ή τη συνδρομή οποιουδήποτε λογισμικού, ρομπότ, crawler ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου ή συσκευής.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τιμές οποτεδήποτε, ακόμη και πριν ολοκληρώσετε την υποβολή μίας παραγγελίας, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις.

Σε περίπτωση επιλογής οποιασδήποτε υπηρεσίας μας μέσω του ιστοτόπου μας, θα ενημερωθείτε από εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς έχετε καταχωρίσει, για το ακριβές περιεχόμενο της υπηρεσίας που επιλέξατε, το κόστος αυτής και τον τρόπο πληρωμής.

 Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας, συγκεκριμένα με ανακατεύθυνσή σας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζάς μας Τράπεζας Πειραιώς. Για την πληρωμή γίνεται ανακατεύθυνση σε έναν επεξεργαστή πληρωμών στο σημείο πληρωμής (ασφαλές περιβάλλον), αλλά εμείς δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικά, επεξεργαζόμαστε ή μεταδίδουμε δεδομένα κάρτας, αναθέτοντας όλη τη διαδικασία πληρωμών σε πάροχο υπηρεσιών συμβατό με το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συναλλαγή για την έγκριση της πληρωμής γίνεται με την συνεργαζόμενη τράπεζα, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της συναλλαγής, με τα πλέον σύγχρονα και πιστοποιημένα συστήματα κρυπτογράφησης, πληρώντας τις προϋποθέσεις του PSI DSS και άλλων διεθνών προτύπων. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύονται καθόλου στοιχεία καρτών ή συναλλαγών, παρά μόνο η αναφορά προς την συναλλαγή που έγινε. Αφού μεταβείτε στην ειδική σελίδα πληρωμών της Πειραιώς και ολοκληρώσετε την πληρωμή με απόλυτη ασφάλεια, η Εταιρεία μας δεν κρατά κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.

Εναλλακτικά μπορείτε να εξοφλήσετε με καταβολή στον λογαριασμό μας: IBAN: την τελευταία περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο e προκειμένου να δρομολογηθεί το αίτημά σας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ισότοπο ή τρίτα μέρη τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης

Μολονότι η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη/ χρήστη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου πληροφοριών.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες ούτε την ορθότητα των επ’ αυτών στοιχείων. Ο κάθε χρήστης αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο με δικά του κριτήρια για τις πληροφορίες που λαμβάνει και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις περαιτέρω ενέργειές του. Κάθε χρήστης είτε ως εργαζόμενος είτε ως εργοδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που πραγματοποιεί και την ανάρτηση οιουδήποτε εγγράφου και βαρύνεται εξ ολοκλήρου για οιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια προκύψει εξ αυτού του λόγου.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση διαπιστευτηρίων χρηστών, εφόσον δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών του και την ορθή χρήση αυτών.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπο ή/ και κατά τη διάρκεια αυτής, και σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του ιστοτόπου.

Σε καμία δε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική των χρηστών, όπως και αν προκύπτει.

Ευθύνη Χρήστη/ Πελάτη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο με μη νόμιμο και θεμιτό τρόπο και ειδικότερα να μην προβαίνουν σε:

  • Τοποθέτηση εγγράφων με περιεχόμενο προσβλητικό, ψευδές, συκοφαντικό, ανακριβές, βίαιο, υβριστικό και εν γένει αντίθετο στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
  • Τοποθέτηση εγγράφων που αφορούν και ταυτοποιούν άλλο φυσικό πρόσωπο και όχι τον πραγματικό χρήστη, παραβιάζοντας τα προσωπικά του δεδομένα.
  • Τοποθέτηση διαφημίσεων.
  • Χρήση στοιχείων που λαμβάνουν μέσω του ιστοτόπου για σκοπούς αθέμιτους και παράνομους, προκαλώντας βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλοντας την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Παραβίαση της ασφάλειας του ιστοτόπου ή των λογαριασμών άλλων χρηστών.

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην αναγκαία για το σκοπό αυτό επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Cookies που διαθέτουμε.

Ασφάλεια ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο με ασφάλεια. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σχετικά με τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου και τους ειδικότερους όρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, είτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας με το μέσο που προτιμάτε: 210 601 8439  info@thecrimelab.gr

Επίλυση διαφορών

Η Εταιρεία μας θέτει σε προτεραιότητα τη βέλτιστη σχέση με τους πελάτες της και κάθε χρήστη του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδείξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση μη επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2023