Ως Διαδικτυακό Έγκλημα θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που  τελούνται  αποκλειστικά  και μόνο μέσω του διαδικτύου και των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων / ”Cyber Crimes”  (π.χ. διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, cyberbullying κ.α.).

Το “Cyber Crime” αποδίδεται ως όρος στην ελληνική γλώσσα  ως “Κυβερνοέγκλημα” ή Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, αν και συχνά  στη καθομιλουμένη  αποδίδεται ως «Ηλεκτρονικό Έγκλημα».

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΓΛΗΜΑΤΩΝ

Κάθε χρήστης του διαδικτύου (Internet) αφήνει κατά τη πλοήγηση του σε αυτό ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία αποτελούν την (ηλεκτρονική) ταυτότητά του, η οποία είναι μοναδική στη παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Κάθε ηλεκτρονικό ίχνος απαρτίζεται από 3 μέρη τα οποία εξασφαλίζουν τη μοναδικότητά του : α) τη διεύθυνση πρωτοκόλλου IP address β) την ημεροχρονολογία και γ) τη ζώνη ώρας.

Σε κάθε διαδικτυακή έρευνα γίνεται η προσπάθεια εντοπισμού του ηλεκτρονικού ίχνους του δράστη, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε χρήστη και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποδεικτική διαδικασία στο δικαστήριο.

Μοναδικό ηλεκτρονικό ίχνος εννοούμε, ότι σε όλη τη παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα δε μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο χρήστες του Ιnternet με το ίδιο ίχνος, με συνέπεια αυτό να αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο στο Δικαστήριο, όπου μαζί με τα ψηφιακά ευρήματα τα οποία τεκμηριώνονται ανάλογα από τους πραγματογνώμονες και τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες των προανακριτικών και ανακριτικών υπαλλήλων, οι δικαστές σχηματίζουν πεποίθηση και τεκμηριώνουν τις δικαστικές αποφάσεις.

Στο CRIME LAB παρέχονται υπηρεσίες διερεύνησης διαδικτυακών εγκλημάτων :

  • Διερεύνηση/Ανίχνευση Κακόβουλου Λογισμικού και Επιθέσεων κατά Πληροφοριακών Συστημάτων  (υπολογιστές, smartphone, laptop, βάσεις δεδομένων, on line υπηρεσία  κ.λπ..)
  • Social Engineering (Κοινωνική Μηχανική/Phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα)
  • Απάτες μέσω Διαδικτύου
  • Παραβίαση -Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (social media  κ.λπ.)
  • Φθορά Ψηφιακών Δεδομένων
  • Πορνογραφία Ανηλίκων
  • Εκδικητική Πορνογραφία