Εξετάζονται θέματα πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας και ειδικότερα:

  • Διερεύνησης Αστικών και Δασικών Πυρκαγιών , Εμπρησμών (Εντοπισμός αρχικής εστίας, αιτίας, κατεύθυνσης) και εκρήξεων
  • Αξιολόγησης καλής λειτουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
  • Αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα, καθώς και εκτίμηση ζημιών