Η ψυχιατροδικαστική είναι κλάδος της ψυχιατρικής που ασχολείται με την εμπλοκή ατόμων που μπορεί να παρουσιάζουν ψυχικά ή διανοητικά προβλήματα σε έννομες διαδικασίες, όπως επίσης και την σχέση που μπορεί να έχει η ψυχική νόσος με παραβατικές συμπεριφορές και εμπλοκή με το νόμο γενικότερα .

Σε επίπεδο αστικών διαδικασιών ο πραγματογνώμων ψυχίατρος μπορεί να αξιολογήσει εάν ένα άτομο είναι ικανό για δικαιοπραξία, τη σύνταξη διαθήκης και οποιαδήποτε διαδικασία ο νόμος ορίζει ότι το άτομο αυτό πρέπει να έχει πλήρη ψυχική και πνευματική διαύγεια προκειμένου να την εκτελέσει.

Υπάρχουν ψυχικές νόσοι όπως επίσης και διανοητικές οι οποίες δεν επιτρέπουν σε ένα άτομο να είναι ικανό για δικαιοπραξία και το
άτομο αυτό προκειμένου να προστατευθεί να πρέπει να τεθεί σε καθεστώς πλήρους ή μερικής στερητικής δικαστικής συμπαράστασης.

Επιπλέον, πράξεις και συναλλαγές που έχει κάνει ένα άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής αδυναμίας και δεν είναι ικανό για δικαιοπραξία, δύνανται με δικαστική διαδικασία να ακυρωθούν.

Σε επίπεδο ποινικών διαδικασιών αρκετές φορές άτομα υπό το κράτος ψυχικής ή πνευματικής νόσου δεν δύνανται να αντιληφθούν το άδικο της πράξης τους όταν παραβαίνουν το νόμο και η νόσος τους μπορεί να εμπλέκεται ώστε το άτομο αυτό να μην είχε συνείδηση των πράξεών του ή να μην είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.

Στην περίπτωση αυτή η ψυχιατρική πραγματογνωμωσύνη απαντά στα ερωτήματα του δικαστηρίου και διαφωτίζει κατά πόσο ο ψυχικά πάσχων είχε καταλογισμό για τις άδικες πράξεις στις οποίες ενεπλάκη.