Τα οικονομικά εγκλήματα ,από πάντα και ιδιαίτερα στις μέρες μας έχουν να κάνουν με την απάτη όπως απάτες εταιρικές, ,τραπεζικές , δανείων , απάτες πληρωμών, αγορών, περίθαλψης , την φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή, τη φοροαποφυγή, την εισφοροδιαφυγή, την εξαπάτηση, τη δωροδοκία, τη δωροληψία, την υπεξαίρεση, την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading), το ξέπλυμα χρήματος, την εικονικότητα και πλαστότητα ,τις εικονικές αγοραπωλησίες ακινήτων , την κατάχρηση λειτουργίας και διαχείρισης εξωχώριων εταιριών κ.α.

Τα θύματα μπορεί να είναι άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, το κράτος και η οικονομία συνολικά.

Ο εντοπισμός και η ανάλυση ενός οικονομικού εγκλήματος βοηθά στην καταπολέμηση του , την βελτίωση οικονομίας μιας χώρας ,την εύρυθμη λειτουργία μιας οντότητας , την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων και των πραγματικών ενόχων , την τεκμηρίωση αθώωσης αδίκως κατηγορουμένων για τις παραπάνω κατηγορίες , και γενικότερα συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης προς κάθε κατεύθυνση.

Το THE CRIME LAB συνεργάζεται με Αναλυτές Οικονομικών Εγκλημάτων, οι οποίοι διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς επίσης πολύπλευρη και μακροχρόνια εμπειρία στο χειρισμό και τη διερεύνηση σχετικών υποθέσεων.

Παρεχόμενες ενδεικτικά υπηρεσίες :

  • Εντοπισμός ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (Anti -money laundering)
  • Φορολογικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις ελεγκτικών διαδικασιών
  • Διαδικασίες ελέγχου φυσικών και νομικών οντοτήτων σε θέματα εσωτερικής διαφάνειας
  • Σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων που χρήζουν επιστημονικής τεκμηρίωσης, τεχνικών εκθέσεων, αναλύσεων, πραγματογνωμοσύνης κ.λ.π