Η ιατροδικαστική είναι ένας κλάδος της ιατρικής, που ασχολείται με την εφαρμογή ειδικών ιατρικών και άλλων συναφών επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό τόσο τον προσδιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν θάνατο, όσο και την υποβοήθηση του έργου της δικαιοσύνης.

Η ενέργεια της ιατροδικαστικής  πραγματογνωμοσύνης είναι δυνατόν να διαταχθεί από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αίτησης κάποιου από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα, και απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης για την ακριβή διάγνωση και κρίση ορισμένου γεγονότος.

Οι πραγματογνωμοσύνες μπορεί να αφορούν ζώντα άτομα, πτωματικό υλικό ή πειστήρια διαφορετικής φύσεως.

Το THE CRIME LAB συνεργάζεται με κορυφαίους  Ιατροδικαστές της χώρας μας ,που έχουν χειριστεί πολύπλοκες και πολύκροτες στα ποινικά χρονικά  υποθέσεις