Η Hellenic Drones διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παροχής εκπαίδευσης και υπηρεσιών ΣμηΕΑ, εναέριες επιτηρήσεις, υπηρεσίες υποβρυχίων ROV (Remotely Operated Vehicles), λύσεις τεχνολογίας Μηχανικής Όρασης (Machine Vision) με εναέρια και επίγεια μέσα και ειδικότερα υπηρεσίες Drone Forensics και Antidrone.

Drone Forensics

Το Drone Forensics είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία που αφορά τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με σκοπό την αποκάλυψη πληροφοριών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, παραβιάσεων ιδιωτικής ασφάλειας ή έκνομων πράξεων.  Σχετικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη ανάκτηση δεδομένων από το drone, όπως εικόνες και βίντεο, αλλά και τα δεδομένα της πτήσης, όπως την πορεία, τον χρόνο και το ύψος. Επιπλέον, πραγματοποιούν ανάλυση των δεδομένων για να ανακαλύψουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χειριστή του drone, τις πιθανές παραβιάσεις, και τις περιστάσεις του περιστατικού. Αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση περιστατικών που σχετίζονται με τα drones και τη διασφάλιση της νομιμότητας και ασφάλειας σε σχετικούς τομείς. Τα αποτελέσματα αυτής της επιστημονικής διαδικασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, νομικές διερευνήσεις και διαδικασίες εγκληματολογικής ανάλυσης

Anti-Drone

Οι διαδικασίες anti-drone αποτελούν έναν ολοένα και σημαντικότερο τομέα στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας. Πρόκειται για μια σειρά τεχνολογικών και διαδικαστικών μέτρων που σχεδιάζονται με την ανίχνευση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση απειλών που προέρχονται από drones. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης drone, την εκπαίδευση προσωπικού για την αντιμετώπιση απειλών από drones, και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της ασφάλειας σε περιβάλλοντα που μπορεί να επηρεαστούν από τη χρήση drones, όπως αερολιμένες, εκδηλώσεις και κρίσιμες υποδομές. Οι αυξημένες δυνατότητες και η αυξανόμενη χρήση των drones έχουν καταστήσει αναγκαία την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών anti-drone για την προστασία από πιθανές απειλές και παραβιάσεις.