Οι προγραμματισμένες συνεδρίες μπορούν να μεταφερθούν σε νέα ημέρα και ώρα εφόσον επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας μέχρι και 5 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης η πληρωμή δεν μπορεί να επιστραφεί.