Η Ψηφιακή εγκληματολογία – Digital Forensics, είναι ένας κλάδος της εγκληματολογικής επιστήμης, o οποίος επικεντρώνεται στην ανάκτηση και διερεύνηση υλικού σε ψηφιακές συσκευές.

Η ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων, είναι η μέθοδος που συνδυάζει στοιχεία του Δικαίου και της Πληροφορικής για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από συστήματα υπολογιστών, δίκτυα, ασύρματες επικοινωνίες, κινητά τηλέφωνα, tablets και συσκευές αποθήκευσης, κατά τρόπο αποδεκτό, ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστήριο.

Περιλαμβάνει μια τελική έκθεση ψηφιακών πειστηρίων από έναν Δικαστικό Πραγματογνώμονα Ψηφιακών Πειστηρίων (Digital Forensic Analyst) με σκοπό την διαμόρφωση μιας εγκληματολογικής υπόθεσης.

Το THE CRIME LAB παρέχει υπηρεσίες

  • Computer Forensics (ψηφιακή έρευνα και ανάλυση υπολογιστών)
  • Mobile Forensics (ψηφιακή έρευνα και ανάλυση κινητών τηλεφώνων)
  • Cloud Forensics (ψηφιακή έρευνα και ανάλυση Υπολογιστικού «Νέφους»)

Συνεργάζεται δε, με Δικαστικούς Πραγματογνώμονες Ψηφιακών Πειστηρίων που διαθέτουν την απαραίτητη Επιστημονική Κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στο χειρισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων ψηφιακού εγκλήματος.