Διερεύνηση Τροχαίων Ατυχημάτων

 • Επιστημονική Τεχνική Ανάλυση Τροχαίου
 • Ανασυγκρότηση & Προσομοίωση Τροχαίου Ατυχήματος (Traffic Accident Reconstruction)
 • Ατυχήματα Δικύκλων (Μοτοσυκλετών-Μοτοποδηλάτων-Ποδηλάτων)
 • Ατυχήματα Πεζών με Οχήματα
 • Συστήματα Συγκράτησης ( Ζώνες Ασφαλείας – Κράνη)
 • Κατάσταση Οδοστρώματος/Δρόμων

 

Εγκληματολογική Εξέταση Οχημάτων

 • Δυναμική Ανάλυση Ατυχήματος
 • Ανάλυση Ταχογράφων (αναλογικού ή ψηφιακού) με χρήση λογισμικού
 • Εξέταση πυρκαγιάς/ έκρηξης σε όχημα
 • Εξέταση Αερόσακων, Ζωνών Ασφαλείας, Ελαστικών και Τροχών
 • Μηχανολογική Εξέταση Οχημάτων
 • Εξέταση κλεμμένων – ύποπτων οχημάτων

 

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων

 • Για χρήση σε Δικαστήριο (Ποινικό ή Αστικό)
 • Κατόπιν εντολής εμπλεκομένων ιδιωτών σε ατύχημα ή δικηγόρων
 • Εξέταση Σχεδιαγράμματος και Έκθεσης Αυτοψίας Ατυχήματος
 • Αποτύπωση και Φωτογράφηση Τόπου Ατυχήματος
 • Επιστημονικά Τεκμηριωμένες μετρήσεις και αναλύσεις
 • Υπολογισμός Ταχύτητας σε Τροχαίο Ατύχημα

 

Επιστημονική Διερεύνηση Τροχαίων Ατυχημάτων

 • Προσομοιώσεις Τροχαίων Ατυχημάτων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με ειδικά λογισμικά (software’s)
 • Ερμηνεία – Αξιολόγηση Ευρημάτων στο τόπο του Ατυχήματος
 • Χρήση Μαθηματικών Εξισώσεων για Υπολογισμό Παραμέτρων Ατυχήματος
 • Εκτίμηση Μεγέθους και Κατανομής Ζημιάς
 • Διάκριση Κρούσεων, Υπολογισμός Απόστασης Προσπεράσματος