Πολιτική Cookies

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία με την επωνυμία «The crime lab », στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://www.thecrimelab.gr/, αποσκοπεί, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό, τη διάρκεια διατήρησης, τους παρόχους υλοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies όσον αφορά τον ιστότοπο.

 

Τι είναι τα Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ο ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, κατά την πλοήγησή σας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται είτε cookies του προβαλλόμενου ιστοτόπου ή «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους, είτε τρίτων ή «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι, μεταξύ αυτών και την αντίστοιχη πολιτική τους για τα cookies.

Επιπλέον, τα μόνιμα/ παραμένοντα (permanent) cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας/ συνεδρίας (session), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Ωστόσο, οι εκάστοτε πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο κατόπιν έγκρισης του χρήστη. Ώστε, κατά την είσοδό σας τον ιστότοπο, σας ζητείται να επιλέξετε, αποδεχθείτε ή απορρίψετε τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία, πλην των αναγκαίων για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

 

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως και να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Στατιστικά: Πρόκειται για Cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό μας τόπο, για τη βελτίωση των επιδόσεων αυτού.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

Κατηγορία Όνομα Πάροχος Διάρκεια αποθήκευσης Σκοπός
Απαραίτητα wc_cart_hash_# thecrimelab.gr Παραμένoν
wc_fragments_# thecrimelab.gr Συνεδρίας
Στατιστικά _ga thecrimelab.gr 2 έτη Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 

_gat

 

thecrimelab.gr

 

 

1 ημέρα

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία του Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού των αιτημάτων.
_gid thecrimelab.gr  

 

 

1 ημέρα

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_ga_# thecrimelab.gr  

 

 

 

2 έτη

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων του χρήστη καθώς και για τιςημερομηνίες της πρώτης και πιο πρόσφατης επίσκεψης.
collect google-analytics.com  

 

Συνεδρίας

Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη συνεδρία. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να λάβει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς να ρυθμίσετε τη χρήση των Cookies

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση μέσω σχετικού μηνύματος για τη χρήση

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε (browser). Για περισσότερες λεπτομέρειες ανά browser επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες:

Internet Explorer & Edge:

https://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone:

https://support.apple.com/kb/HT1677

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies στον ιστότοπο  www.allaboutcookies.org .

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ως άνω δυνατοτήτων για ρύθμιση των Cookies, διατηρείτε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως προς αυτά, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρ. 13 επ.) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Προς τούτο και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2023