Τοξικολογία
Προσδιορισμός χρήσης αλκοόλ, φαρμακευτικών, ναρκωτικών και άλλων ουσιών σε δείγμα τριχών, ούρων, αίματος, σάλιου.

    • Τρίχες: Κάθε 1εκ τρίχας αντιπροσωπεύει χρονικό διάστημα κατανάλωσης ~1 μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση μπορεί να πάει τόσο πίσω στο χρόνο όσο επιτρέπει το μήκος τους.
    • Ούρα: Η ανίχνευση των ουσιών στα ούρα πραγματοποιείται μέσω των μεταβολιτών τους οι οποίοι ανιχνεύονται στα ούρα για λίγες ημέρες μετά την κατανάλωση.
    • Αίμα: Η ανίχνευση των ουσιών στο αίμα έχει ιδιαίτερα μικρό παράθυρο ανίχνευσης καθώς οι ουσίες αυτές μεταβολίζονται και αποβάλλονται από τον οργανισμό εντός λίγων ωρών. Από την άλλη, οι ναρκωτικές ουσίες είναι ανιχνεύσιμες στο αίμα μόλις μερικά λεπτά ή ώρες από τη στιγμή της απορρόφησης τους από τον οργανισμό.
    • Σάλιο: Οι τοξικολογικές αναλύσεις σε δείγματα σάλιου είναι μία πρακτική που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν κάποιος έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών τις τελευταίες 48 ώρες