Ιωάννου Κέλλυ

Εγκληματολογική - Δικαστική Ψυχολογία

Επικεφαλής Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Εγκληματολογικής Ψυχολογίας - Διευθύντρια CSI Institute