Τασοπούλου Δήμητρα

Ειδικότητα: Υπεύθυνη Συντονιστικού Κέντρου (Coordinator Center Manager).

Είμαι απόφοιτος του  Πρότυπου Λυκείου Σχολής Αναβρύτων (Κλασσικό τμήμα) και Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτω πολυετή  εμπειρία στην υποστήριξη νομικών τμημάτων δικηγορικών γραφείων και εταιρειών.

Έχω διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος  στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)/Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Επί τετραετία απασχολήθηκα   ως υπεύθυνη του τμήματος Aναπτυξιακών και Eπενδυτικών προγραμμάτων σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΠΑ, ΓΓΕΤ/Corallia Clusters, Προγράμματα Απασχόλησης ΟΑΕΔ, Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΛΑΕΚ, Αναπτυξιακός (Επενδυτικός) Νόμος, Horizon 2020)

Από το 2022 συνεργάζομαι με τον κο Μανώλη Σφακιανάκη. Επιβοηθώ την εκπόνηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης που αφορούν στην Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων (Digital Forensic Analysιs), παρακολουθώντας συγχρόνως  σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια (Cybercrime – Threats, Trends and Future Challenges/ISACA Athens Chapter Hellenic American Union, Προσέγγιση του Criminal Profiling/ E-Learning ΕΚΠΑ κ.λ.π.)

Ανήκω στην ομάδα του ΤΗΕ CRIME LAB με την ιδιότητα της Υπεύθυνης Συντονιστικού Κέντρου (Coordinator Center Manager).