Κατσιμπέλη Αναστασία

Ειδικότητα: Εγκληματολόγος / Forensic Scientist /
Assistant Head 

Η Αναστασία Κατσιμπέλη είναι Βοηθός Επικεφαλής του Τhe Crime Lab, πτυχιούχος Εγκληματολογίας, κάτοχος του BSc (Hons) Forensic Science του Πανεπιστημίου του Derby του Ηνωμένου Βασιλείου από το οποίο αποφοίτησε το 2021. Η διπλωματική της εργασία αφορά στη συμβολή της βικτωριανής εποχής στην εγκληματολογία του 21ου αιώνα.

Είναι επίσης μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δικαστικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Central Lancashire του Ηνωμένου Βασιλείου όπου εκπαιδεύεται σε τομείς όπως η ανακριτική, η διαχείριση θύτη, θύματος και αυτόπτων μαρτύρων, σκιαγράφηση εγκληματολογικών προφίλ, νευροψυχολογική αξιολόγηση κ.α. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής της αφορά τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Διατελεί μέλος του Chartered Society Of Forensic Sciences και του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.Είναι εκπαιδευμένη σε τομείς όπως η εξερεύνηση σκηνής εγκλήματος, βαλλιστική, τοξικολογία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Η εξάσκηση των παραπάνω έχει επιτευχθεί σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια και crime scene houses/cars (προσομοιώσεις σκηνής εγκλήματος).

Η πρακτική της άσκηση πάνω στο Αγγλοσαξονικό Ποινικό Δίκαιο, συνέβαλε στην αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε κατα την τετραετή της φοίτηση.

Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην Εγκληματολογική Ψυχολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου-Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε πολυάρισμα συνέδρια και ημερίδες που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα και τη Κυβερνοασφάλεια.