Σοφία Μαργώνη

Ειδικότητα: Ψυχολόγος Διαχείριση ζητημάτων πένθους και απώλειας

Ονομάζομαι Μαργώνη Σοφία και είμαι απόφοιτη Ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών, από το 2021.

Η επαγγελματική μου δράση ξεκίνησε κατά την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποίησα. Συνεργαζόμενη με την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α έναν φορέα ψυχικής υγείας και κοινωνικής αποκατάστασης, εκπαιδεύτηκα για τη λήψη intake, καθώς και την οργάνωση εποπτειών.

Ασχολήθηκα με το online πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που είχε συσταθεί

α) για να εξυπηρετήσει ωφελούμενους με ζητήματα πένθους και απώλειας, και

β) για να διαχειριστεί την έξαρση του Covid-19 και τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτού στην ψυχική υγεία των απευθυνόμενων.

Τέλος, συμμετείχα σε ομάδες συνεδριών δια ζώσης ψυχωσικών ατόμων του Ξενώνα ΙΡΙΣ της παραπάνω εταιρείας, με παρουσία ψυχολόγου.
Με αμείωτο ενδιαφέρον, συνεχίζω στο Π.Μ.Σ ” Ψυχιατροδικαστική” 2022-24, του Ε.Κ.Π.Α, προκειμένου να αξιολογήσω και να διευρύνω τις υπάρχουσες γνώσεις μου.

Τελικός στόχος να τις εξελίξω και να τις καθιέρωσω στις μελλοντικές μου συνεργασίες