Παρασκευή Πλαστήρα

Ειδικότητα: Ψυχολόγος MSc στη Δικαστική Ψυχολογία- με ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και σε παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας

Λέγομαι Παρασκευή Πλαστήρα και είμαι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Από πολύ μικρή ηλικία το ενδιαφέρον μου για τους ανθρώπους, καθώς και η μεγάλη μου αγάπη για την έρευνα, με ώθησαν να ξεκινήσω σπουδές στην Ψυχολογία, φοιτώντας στο πανεπιστήμιο του Cardiff Metropolitan, όπου αποφοίτησα με άριστα.

Την ίδια χρονική περίοδο, εκπαιδεύτηκα για δυο χρόνια στις παρεμβάσεις της Θετικής Ψυχολογίας στην Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας και παράλληλα έλαβα πιστοποίηση ως Mindfulness Practitioner, από το κέντρο Harmony & Creativity.

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές (MSc) μου σπουδές στη Δικαστική Ψυχολογία στο πανεπιστήμιο του Coventry, διερευνώντας το φόβο του εγκλήματος και της θυματοποίησης σε περιοχές της Αττικής.

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη σκιαγράφηση θυτών και θυμάτων γυναικοκτονιών, τη δικαστική γραφολογία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού, την ενδυνάμωση ψυχικής ανθεκτικότητας κ.α. Επιπροσθέτως, συμμετείχα σε Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και σε Διεθνές Συνέδριο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Coventry.

Σήμερα, εργάζομαι ως Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδριών στα ελληνικά, καθώς και στα αγγλικά και παράλληλα εκπαιδεύομαι στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Επίσης, ασχολούμαι με τη συγγραφή άρθρων.

Τέλος, παρέχω εθελοντικές υπηρεσίες ως Ψυχολόγος σε Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και είμαι μέλος της ΧΕΝ Ελλάδος, Γυναικείας Εθελοντικής Οργάνωσης, λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την καταπολέμηση της Διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών.