Μαρικέλλυ Καλαμαρά

Ειδικότητα: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια “Εγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση” της Ιατρικής
Σχολής Αθηνώ

Είμαι η Μαρία-Αγγελική Καλαμαρά, πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “’Εγκαιρη Παρέμβαση στη Ψύχωση” της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Έχω υλοποιήσει την πρακτική μου άσκηση στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια, όπου στη συνέχεια παρέμεινα και στελέχωσα τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας.

Κύρια πεδία της ενασχόλησης μου είναι η ψυχοπαθολογία, η κλινική ψυχολογία, η ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων βίας και κυβερνοεγκλήματος.

Παράλληλα, εντός της δράσης μου στο Ινστιτούτο πραγματοποιώ ημερίδες ως εισηγήτρια του Οργανισμού σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου, το διαδικτυακό εκφοβισμό και τον διαδικτυακό εθισμό.

Τέλος, είμαι μέλος και εθελόντρια του Μη Κερδοσκοπικού φορέα “Γίνε Άνθρωπος” που στόχος του είναι η αντιμετώπιση του
φαινομένου της βίας στη