Τσιόλα Αγγελική

Ειδικότητα: Ιατροδικαστική

Σπουδές

Αποφοίτηση από το 1ο Γενικό Λύκειο Φαρσάλων (1988)

 • Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου
  (1990)
 • Απόκτηση Πτυχίου Ιατρικής (βαθμός 7,88) από το Πανεπιστήμιο του
  Βελιγραδίου (1996)
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ (30/07/1997)
 • Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος (1997)
 • Ειδικευόμενη για τη λήψη της ειδικότητας της Ιατροδικαστικής (1997-
  2000)
 • Τίτλος ειδικότητας Ιατροδικαστικής (Μάρτιος 2001)
 • Διδακτορική διατριβή (2017) με Α.Π.: 4772/21-12-09 στο Π.Μ.Σ «Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: “Ο ρόλος της Κισπεπτίνης στη φυσιοπαθολογία του πλακούντα και η χρήση της στον ιατροδικαστικό επαναπροσδιορισμό της ιατρικής ευθύνης για βλάβες υγείας από τη παθολογία του πλακούντα”, με τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αναπληρωτή Καθηγητή κ.Β.Τσάπανο ως επιβλέποντα, τον αναπληρωτή Καθηγητή κ.Γ.Δεκαβάλα και τον επίκουρο Καθηγητή κ.Ν.Γεωργόπουλο ως μέλη.

 

Πρόσθετα Προσόντα

 • Μητρική γλώσσα: Ελληνική
 • Ξένες Γλώσσες:
 • Αγγλικά: First Certificate in English (FCE), Univ. of Cambridge, 1987
  Σέρβο-Κροάτικη
 • Πληροφορική: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 διδακτικών ωρών με τίτλο
  «Πληροφορική και Οργάνωση Εργασίας», με αντικείμενο την εκμάθηση του
  λειτουργικού συστήματος Windows, καθώς και των εφαρμογών MS Word,
  MS Excel και MS PowerPoint. (Ιανουάριος 1998, Νοσοκομείο
  Ευαγγελισμός)

 

Προϋπηρεσία

 • Σεπτέμβριος 1997 – Οκτώβριος 1998, Ειδικευόμενη στο
  Παθολογοανατομικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
 • Δεκέμβριος 1998 – Δεκέμβριος 2000, Ειδικευόμενη στο Εργαστήριο
  Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του
  Πανεπιστημίου Αθηνών (λήψη της ειδικότητας της Ιατροδικαστικής)
 • Δεκέμβριος 2001 – Ιανουάριος 2003, Εκπλήρωση Υπηρεσίας Υπαίθρου στο
  Π.Π.Ι. Κέας του Κ.Υ. Λαυρίου του Π.Γ.Ν. Αθηνών.
 • Αύγουστος 2004 – , Ιατροδικαστής – Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής
  Υπηρεσίας Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Επιστημονική Δραστηριότητα

 • Δημοσιεύσεις
  “Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: Ο Σιωπηλός Δολοφόνος”, Β. Στούκας, Μ.
  Λατανιώτη & Α. Τσιόλα, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
  Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας: 3-6 (2007)
 • Διαλέξεις
  • “Η Ιατροδικαστική Διερεύνηση της Παιδικής Κακοποίησης”, Β. Στούκας & Α. Τσιόλα (προσκεκλημένοι ομιλητές), Ημερίδα για την Παιδική Κακοποίηση: Μερικές Πληγές δεν Γιατρεύονται Ποτέ, Ιούνιος 2007, Πάτρα
  • “To DNA στην υπηρεσία της ιατροδικαστικής και της κοινωνίας” – “DΝΑ
   service in forensic medical and society”, σεμινάριο σε μεταπτυχιακούς
   φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μ.Π.Σ «Ιατρική Χημεία» και
   ειδικότερα στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Μεθοδολογία» κατά
   τα ακαδημαϊκά έτη 2011- 2012 και 2012 -2013

 

 • Παρουσίαση Εργασιών σε Συνέδρια
  Διεθνή Συνέδρια

  • “Without Rhyme and Reason”, V. Stoukas, A. Mouzaki & A. Tsiola, oral
   presentation, Young Forensic Scientists Forum – Bring Your Own Slides
   (YFSF-BYOS), 60th Annual Meeting of the American Academy of
   Forensic Sciences (AAFS), February 2008, Washington, DC, USA
  • “Victimization of Children, Adolescents, and Young Adults by Physical and/or
   Sexual Abuse in Northwestern Greece: A Three Year Study”, V. Stoukas, A.
   Tsiola & A. Varvarigou, oral presentation, p. 279, 60th Annual Meeting of
   the American Academy of Forensic Sciences (AAFS), February 2008,
   Washington, DC, USA