Χαρίκλεια Τάντου

Ειδικότητα: Δικαστική Γραφολογία

Η Χαρίκλεια Τάντου είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Τμήματος Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάτοχος του Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS_ e Learning».  Έχει εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στην Δικαστική Γραφολογία στην Αγγλία και στην Ελλάδα.

Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc στην Ανάλυση Εγγράφων (Document Analysis στον τομέα των εγκληματολογικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασιρ (University of Central Lancashire). Είναι μέλος της Chartered Society of Forensic Science.

Χαρίκλεια Τάντου/Εξεταστής του Ινστιτούτου «ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΣ -Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας»