Ανδρέας Κολούας

Ειδικότητα: Digital Forensics

Ο Ανδρέας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών, και εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων.

Έχει εργαστεί σε οργανισμούς και εταιρίες τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένος πραγματογνώμονας ψηφιακών πειστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Computer Science από το University of Maryland, College Park, USA και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Διοικητικές Επιστήμες και Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.