Ρούσσης Γιάννης

Ειδικότητα: Διερεύνηση συνθηκών Τροχαίων ατυχημάτων

Γεννήθηκε το έτος 1963, υπηρέτησε στην Ελληνική Αστυνομία και αποστρατεύθηκε το έτος 2013  με το βαθμό του Ταξιάρχου.

Είναι κάτοχος Πτυχίου «Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών Ε.Α.Π., Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην «Στρατηγική Διεύθυνση Έργων Ιδιωτικής Ασφάλειας» του New York College Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών «Στρατηγικής & Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας» της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικής Ακαδημίας, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών «Διασφάλισης Ποιότητας-Quality Control» της Σχολής Θετικών

Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών Ε.Α.Π.

Εγγεγραμμένος στους πίνακες πραγματογνωμόνων Εισαγ. Πρωτ/κών και Πρωτ/κείων Κορίνθου & Αθηνών ως «Αναλυτής Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων-διερεύνησης οδικών τροχαίων ατυχημάτων-ελέγχου ζημιών-μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας-ανάλυση ταχογράφου (ψηφιακού-αναλογικού)».

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα και Ανάλυση Ατυχημάτων (European Association for Accented Research and Analysis-EVU Greece), ειδικά εκπαιδευτής στα λογισμικά προγράμματα προσομοίωσης και ανακατασκευής των οδικών ατυχημάτων – Analyzer Pro & PC Crash-, συνεργάτης της εταιρείας “TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ” ως Τεχνικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα «Επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας» σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, μέλος της “ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ Ι.Κ.Ε.-Διερεύνηση και Ανάλυση Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων”, Κολοκοτρώνη 18, Κόρινθος και μέλος της  Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών HAFS – Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων